Pin It

Szansę na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe w 2014 roku będą mieć wyłącznie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobą nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Jego wysokość nie zmienia się i nadal będzie wynosić 1000 zł.

Becikowe to świadczenie rodzinne, które przysługuje rodzicom dziecka, jego opiekunowi prawnemu albo faktycznemu (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jest to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Dotychczas była ona przyznawana niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, od 1 stycznia 2013 wprowadzono jednak zmiany zgodnie z którymi becikowe nie będzie przysługiwać rodzinom u których dochód w przeliczeniu na osobę przekracza miesięcznie 1922,00 zł netto. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata.

Becikowe przysługuje tylko jednemu z rodziców lub opiekunów. Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego, podobnie jak inne świadczenia rodzinne.

Zaświadczenie

Aby otrzymać becikowe matka dziecka powinna udokumentować, że od nie później niż 10. tygodnia ciąży do dnia porodu była pod opieką medyczną. Tego typu zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna. Jeśli opieka zaczęła się od 11. tygodnia – becikowe przepada.

Warunek ten nie obowiązuje osób, które są prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.


Jesteś w trakcie przygotowywania wyprawki dla mającego przyjść na świat maluszka? TUTAJ znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA


Wniosek

Każdy, kto chciałby otrzymać jednorazową zapomogę powinien złożyć wniosek w miejscu, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne (na ogół jest to miejscowy ośrodek pomocy społecznej albo urząd gminy). Termin składania wniosków upływa wraz z ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy. Osoby, które objęły opieką prawną, albo faktyczną dziecko mają czas do chwili upłynięcia 12. miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, ale powinni dopełnić formalności zanim dziecko ukończy 18 rok życia.

Składając wniosek powinno się również przygotować:

  • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o zapomogę,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, stwierdzające że matka była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców),
  • zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów.

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz.3) – załącznik Nr 15.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ