jaki urlop przysługuje tacie
Pin It

Sprawdź, z jakich urlopów może skorzystać tata dziecka.

1.Urlop ojcowski

Pracownik – ojciec może skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Urlop jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z  urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu.

Więcej o urlopie ojcowskim.

2. Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik, a więc także ojciec dziecka, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni – w przypadku urodzenia  przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka i mogą się nim dzielić.

Więcej: Urlop rodzicielski 2016 – sprawdź, jakie zajdą zmiany

3. Prawo do części urlopu macierzyńskiego

Mowa o tzw. tacierzyńskim. W przypadku, gdy matka dziecka, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego rezygnuje z pozostałej części tego urlopu część tę może wykorzystać ojciec dziecka.

4. Urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

5. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

Pracownik, któremu urodziło się dziecko, ma prawo do 2 dni wolnych, za które powinien otrzymać wynagrodzenie. Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii terminu w jakim trzeba wykorzystać urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka. Oznacza to, że pracownik nie musi wykorzystać urlopu w dniu narodzin dziecka albo zaraz po nich. Aby otrzymać taki urlop należy złożyć wniosek wraz z dołączonym wypisem dziecka ze szpitala albo odpisem aktu urodzenia. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego w terminie, w którym pracownik chce go wykorzystać.

Więcej o urlopie okolicznościowym znajdziesz tutaj.


Poza tym matka może zrezygnować na rzecz ojca z części urlopu macierzyńskiego, gdy przebywa w szpitalu lub legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ojciec może przejąć część tego urlopu w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka.

Do korzystania z części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo części urlopu rodzicielskiego uprawnia także ojca rezygnacja przez matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, lub podjęcie przez nią zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Źródło: mpips.gov.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ