ulga na dziecko w 2018
Pin It

Nadszedł czas składania PITów. Rozliczający się rodzice mogą skorzystać z jednej z najpopularniejszych i najkorzystniejszych ulg w naszym kraju, tj. z ulgi prorodzinnej. Z czym wiąże się ulga na dziecko w 2018 roku? Komu i na jakich zasadach przysługuje? 

Ulga na dziecko w 2018 roku  – kto może skorzystać?

Odliczenie podatku z ulgą na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Ulga na dziecko przysługuje osobom, które wychowują dzieci:
– małoletnie,
– bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– do ukończenia 25. roku życia uczące się w jednostce oświatowej, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy. Dotyczy to także przepisów regulujących szkolnictwo wyższe w innym niż Polska państwie. Choć brzmi to skomplikowanie, chodzi o to, że dorosłe dzieci mogą uczęszczać między innymi do szkół ponadgimnazjalnych, kolegiów nauczycielskich, uczelni publicznych i niepublicznych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Odliczenie na dzieci dotyczy również słuchaczy wyższej szkoły oficerskiej i doktorantów. Ponadto, jeśli dorosłe dziecko zarabia swoje pieniądze (jednocześnie się ucząc), nie może uzyskać dochodu wyższego niż 3089 zł w czasie roku fiskalnego.

Wysokość ulgi na dziecko w 2018 roku

Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość zależy od liczby posiadanych dzieci:

 • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł. Ulga roczna to 1112,04 zł. Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. Jeśli rozlicza się z wspólnie z małżonkiem – limit ten wynosi 112 000 zł. W tym przypadku do dochodu wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.
 • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (czyli po zsumowaniu 185,34 zł). W przełożeniu na rok jest to 1112,04 zł na każde dziecko (czyli roczna ulga na dwójkę dzieci wynosi 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają w tym wypadku wpływu na prawo do ulgi.
 • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł na dziecko, natomiast na trzecie dziecko to 166,67 (92,67 + 92,67 + 166,67 = w sumime 352,01 zł). Ulga w skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci wynosi jak wyżej – po 1112,04, a w przypadku trzeciego dziecka to już 2000,04 zł (oznacza to, że po zsumowaniu ulg na pierwsze dwoje dzieci i trzecie dziecko ulga roczna wynosi w sumie 4224,12). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, zaś na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł. Oznacza to, że miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi w sumie 577,01 zł. Ulga w skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci to 1112,04, na trzecie dziecko 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł. Po zsumowaniu, roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga również w tym przypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.
Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dzieci nie przysługuje rodzicom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtowo lub gdy korzystają z opodatkowania tonażowego.

Jeśli rodzice oprócz działalności gospodarczej (opodatkowanej w określony powyżej sposób) uzyskują też inne dochody,rozliczane w deklaracji PIT-37 (dochody z pracy, emerytury, renty itp.), mogą rozliczyć ulgę w PIT-37.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy można odliczyć ulgę, gdy dziecko urodziło się w grudniu?

Nawet jeśli dziecko urodziło się na koniec grudnia, przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia, czyli odliczamy ulgę za cały miesiąc.

Czy można odliczyć ulgę także za miesiące, w których dziecko nie chodziło do szkoły (wakacje, ferie)?

W przypadku:

 • uczniów kontynuujących naukę po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (czyli wszystkie miesiące, łącznie z wakacyjnymi);
 • maturzystów, którzy nie podejmują dalszej nauki, ulga przysługuje również za miesiące wakacyjne;
 • maturzystów, którzy podejmują dalszą naukę, ulga przysługuje za cały rok;
 • studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok.
 • studentów, niepodejmujących studiów magisterskich, ulga przysługuje tylko za miesiące nauki jednak łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku podatkowego zmienia się sytuacja dziecka (np. przekroczenie wieku, zmiana stanu cywilnego itp.)?

 • narodziny dziecka – od momentu narodzin dziecka obliczamy ulgę za pełne miesiące (wcześniej wspomniane 92,67 zł za miesiąc). Jeśli dziecko urodziło się 15.03.2017 roku, odliczamy ulgę w wysokości 926,70 zł (92,67 zł * 10 miesięcy).
 • ślub dziecka – jeśli nasze dziecko wzięło ślub (również małoletnie), prawo do ulgi przestaje obowiązywać począwszy od miesiąca, w którym odbył się ślub. Jeśli data ślubu to 15.08.2017 r., wówczas ulgę odliczamy za miesiące od stycznia do lipca, czyli w wysokości 648,69 zł (92,67 zł * 7 miesięcy).
 • ukończenie przez dziecko 25 lat – w przypadku ukończenia przez dziecko 25 roku życia, ulga przysługuje tylko do miesiąca, w którym dziecko obchodziło urodziny. Jeśli dziecko skończyło 25 lat 10.09.2017 r., ulga przysługuje za miesiące od stycznia do września, tj. w kwocie 834,03 zł (92,67 zł * 9 miesięcy).
 • zakończenie nauki przez dziecko – kiedy dziecko kończy edukację, ulgę obliczamy tak jak w przypadku ukończenia przez dziecko 25 lat. Do ulgi wlicza się miesiąc, w którym dziecko zakończyło naukę.

 

Ulga na dziecko – dokumenty

Do deklaracji PIT nie trzeba załączać żadnych dokumentów, jednak w razie kontroli podatkowej, podatnik jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia takie jak: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o wyznaczeniu opiekuna, dokumenty o ustaleniu rodziny zastępczej lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Powinien je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym skorzystaliśmy z ulgi prorodzinnej.

Wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy:

 • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37;
 • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36;
 • w załączniku PIT/O w poz. 41 lub 42 (PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci).

UWAGA!

 • W wspólnego rozliczania małżonków składa się jeden PIT/O.
 • Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.
 • Aby skorzystać z ulgi, zeznanie podatkowe należy złożyć samodzielnie – nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę, tj. dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o rozliczenie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT-40.
Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

W wypadku, gdy wartość wyliczonego podatku nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi, podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Mówimy tu o tzw. dodatkowym zwrocie ulgi. Warto pamiętać, że zwrot przysługuje tylko do wysokości sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • zostały odliczone w deklaracji PIT-28 (w formularzu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)
 • zostały odliczone w deklaracji PIT-36L (w formularzu tym wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku liniowego);
 • zostały odliczone w deklaracji PIT-16A lub PIT-19A (w formularzach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone w ramach karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego osób duchownych)

Źródło: forbes.pl, pitax.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ